gravatar

untuk para lelaki

Di dalam Islam, ada empat golongan perempuan yang kita perlu jaga. Jika tidak, mereka boleh menjadi bebanan di akhirat nanti. Mereka perlu dipelihara dengan baik, dijaga imannya, dididik, ditegur dan perlu selalu dinasihati

1. Isteri kita
2. Anak perempuan hingga dia berkahwin
3. Saudara perempuan (adik atau kakak) ketika ayah sudah tiada, hinggalah dia berkahwin
4. Ibu, ketika ayah sudah tiada.

Keempat-empat golongan ini perlu selalu diperhatikan imannya, pengamalan agamanya dan ketaatannya pada Allah.

Kita tidak akan mudah-mudah ke syurga jika ke empat-empat golongan wanita di atas tidak lepas ke syurga.

Jika kita telah tegur dia, telah didik dia, telah nasihat dia, dia tidak mahu ikut, maka semoga lepas kita di akhirat.

Tapi, jangan sampai kesilapan mereka kita sengaja biarkan, tidak ditegur dan dididik.

Semoga kita semua terus dapat memelihara diri kita dan ahli keluarga kita dari api neraka yang bahan bakarannya terdiri dari manusia dan batu.

Mudah-mudahan, selamat kita di dunia dan di akhirat.